Za nami pierwszy cykl szkoleń Automotive organizowanych dla działów produkcji i inżynieringu. Zakres szkoleń był następujący: FMEA, APQP, PPAP, VDA 19.
FMEA (Failure Mode and Effect (Critical) Analysis) to metoda analizy przyczyn i skutków wad, która została opracowana w USA w latach 50-tych. Jej celem było zapobieżenie wadom występującym w produktach już na etapie projektowania. Wczesne zapobieganie błędom było szczególnie istotne w przemyśle kosmicznym, lotniczym i wojskowym. Jak wykazały analizy, 3/4 wad występujących w produkcji oraz użytkowaniu można zapobiec na etapie projektowania. Metoda stosowana powszechnie w przemyśle Automotive. APQP (Advanced Product Quality Planning), czyli Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobów, jest zbiorem wytycznych stworzonych wspólnie przez Wielką Trójkę motoryzacji Chrysler, General Motors oraz Ford. Wytyczne te zostały skierowane do ich dostawców oraz poddostawców. Głównym celem stworzenia APQP było pokazanie, w jaki sposób rozwijać produkty, aby ich jakość była satysfakcjonująca dla organizacji. APQP można więc określić jako opis sposobów komunikacji oraz procesów zachodzących pomiędzy firmą a jej poddostawcą w czasie rozwoju wyrobu. PPAP (Production Part Approval Process ) – to z kolei proces powszechnie stosowany w branży motoryzacyjnej, który polega na zatwierdzaniu części do produkcji seryjnej. Proces PPAP ma również korzenie amerykańskie i wywodzi się ze stosowanego tam systemu jakości QS-9000. Celem PPAP jest dostarczenie przez dostawcę klientowi dowodów na to, że zrozumiał on prawidłowo wszelkie wymagania specyfikacji oraz że proces produkcji posiada potencjał do dostarczenia wyrobu stale spełniającego te wymagania. VDA (Verband der Automobilindustrie) to szkolenie skierowane do kwalifikowanego personelu przemysłu motoryzacyjnego, przedstawicieli łańcucha dostaw oraz serwisu. Pokazuje jak uniknąć nieoczekiwanych i niechcianych negatywnych skutków istnienia zanieczyszczeń. Uczy jak zabezpieczyć się przed ich źródłami i regularnie kontrolować skuteczność wprowadzonych standardów. Szkolenia to kolejny krok firmy w celu zwiększenia konkurencyjności firmy poprzez budowanie i zwiększanie poziomu kompetencji pracowników. A pracownicy zyskują nowe kompetencje!

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie zgadzasz się na korzystanie przez serwis z plików cookies, zmień ustawienia przeglądarki zgodnie z niniejszą Polityką cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close