Impact Clean Power Technology

Projekty rozwojowe

Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu w badania rozwojowe opracowaliśmy unikalne i innowacyjne rozwiązania, które później zastosowaliśmy w naszych produktach. Sukces ICPT oparty jest na połączeniu naukowych oraz inżynieryjnych talentach naszych pracowników z ogromną wiedzą jaką budowaliśmy przez lata naszej obecności na rynku.  

Wybierz projekt z listy:

Opracowanie i weryfikacja trolejbusu nowej generacji opartego o zasilanie z akumulatora i z sieci trakcyjnej, z dedykowanym  systemem magazynowania energii dostosowanym do ciągłej pracy

Wykonawcy i partnerzy projektu:
Konsorcjum: Solaris Bus & Coach Spółka Akcyjna
(lider projektu) – Impact Clean Power
Technology S.A.

Nazwa projektu: TrolBaSi
Nr umowy: POIR.01.02.00-00-0313/16-00
Wartość projektu: 11 085 442,27 PLN
Wartość funduszu: 6 194 020,34 PLN
Okres realizacji: 01.02.2017 r. – 30.09.2020 r.

Projekt dofinansowany w ramach Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R”, Program sektorowy: INNOMOTO,Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie, produkcja i wprowadzenie innowacyjnego trolejbusu z dodatkowym systemem akumulatorowym ułatwiającym ciągłą jazdę poprzez wykorzystanie systemu magazynowania energii. Zaprojektowany trolejbus będzie wyposażony w system telemetryczny umożliwiający operatorowi kontrolowanie zużycia energii całej floty oraz jego optymalizację poprzez możliwość zmiany źródła zasilania na zasilanie akumulatorowe na wybranych odcinkach tras oraz podczas dużego poboru energii z sieci, np. w godzinach szczytu. Wdrożenie małego, lecz nowoczesnego akumulatora litowo-tytanianowego z systemem chłodzenia wodą pomoże rozszerzyć zasięg na osiedla i inne miejsca, w których nie da się lub nie opłaca się wykonać trakcji trolejbusowych. W centrach miast stworzy to możliwość uruchomienia nowych tras, ponieważ trolejbusy będą mogły poruszać się po drogach nieposiadających infrastruktury trolejbusowej. Generalnie pomoże to w zwiększeniu liczby tras komunikacyjnych i wzmocnieniu floty trolejbusów, jednocześnie przyczyniając się do promowania ekologicznego transportu. Kosztowna budowa nowych trakcji była jak dotąd największą przeszkodą dla miast w zwiększaniu zakresu korzystania z trolejbusów. Po połączeniu rozwiązań oferowanych przez ten projekt i wprowadzeniu ich do jednego pojazdu uda się stworzyć pierwszy taki system na świecie. Projekt zakłada  zwiększenie gęstości mocy akumulatora, opracowanie komfortowego systemu klimatyzacji sterowanego z wyprzedzeniem oraz umożliwienie sterowania akumulatorem z poziomu floty, a nie pojazdu, w celu bilansowania wahań mocy. Zasilanie pojazdu z akumulatora nie będzie ograniczać jego osiągów. Kluczowe cechy tego rozwiązania to modułowość i skalowalność, pomagające w dostosowaniu systemu akumulatora.

Kierownik projektu: dr inż. Bartek Kras, numer telefonu + 48 22 758 68 65, adres: 05-800 Pruszków, Aleje Jerozolimskie 424A

Algorytm sterowania i sterownik do podnoszenia sprawności hybrydowych systemów zasilania opartych na ogniwach paliwowych z elektrolitem polimerowym w różnych zastosowaniach

Wykonawca: Impact Clean Power Technology S. A.
Partnerzy projektu: Konsorcjum w składzie: Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt e. V.(lider Projektu), Zentrum für Sonnenenrgie und Wasserstoff Forschung Baden – Wüttemberg, PowerCell Deutschland GmbH, Politechnika Gdańska, Impact Clean Power Technology S.A.
Nr umowy: STAIR/6/2016 z dnia 22.12.2016 r.
Wartość projektu: 3 340 117, 96 PLN
Kwota dofinansowania: 3 124 873, 72 PLN
Okres realizacji: 01.11.2016 r. – 31.10.2019 r.

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU I REALIZOWANY W RAMACH: II KONKURSU POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU „STAIR”

Grant no.: 01LX1601

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU MIĘDZYNARODOWEGO „COALA”

Projekt zakłada innowacyjne prace badawcze, których celem jest ułatwienie szerokiego wprowadzenia na rynek technologii ogniw paliwowych z elektrolitem polimerowym (PEMFC). Podczas trwania projektu, zostaną opracowane algorytmy sterowania, magazyn rezerwy mocy oraz sterownik sprzętowy dla systemu z ogniwami PEMFC, których podstawową cechą będzie elastyczność pod względem zastosowania systemu w różnych dziedzinach (napęd samochodowy, elektrownie rozproszone, zasilanie przenośne). Dzięki specjalnym rozwiązaniom stos ogniw PEMFC dowolnej konstrukcji, będzie mógł pracować sprawniej i dłużej bez wymian. Będzie mógł być także wykorzystany w całej gamie zastosowań.

Rezultaty projektu skierowane są do powstającego obecnie przemysłu ogniw PEMFC w państwach Unii Europejskiej, a także w Japonii i Stanach Zjednoczonych.

Kierownik projektu: dr inż. Bartek Kras,
numer telefonu + 48 22 758 68 65, adres: 05-800 Pruszków, Aleje Jerozolimskie 424A

Oficjalna strona projektu: http://coala.zsw-bw.de

E-bus – modułowy system bateryjny z możliwością użycia ogniw o różnym składzie chemicznym do aplikacji w obszarze transportu publicznego do ponownego użycia w aplikacjach stacjonarnych.

 

Projekt współfinansowany przez europejski Fundusz Strukturalny i Inwestycyjny Horyzont 2020. Projekt będzie będzie realizowany do końca 2017 roku.

Projekt jest prowadzony przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest KIC InnoEnergy. Celem jest opracowanie innowacyjnego modułowego systemu bateryjnego do autobusów elektrycznych, w którym mogą zostać użyte trzy różne chemicznie typy ogniw przy zachowaniu ujednoliconej obudowy i z tą samą elektroniką nadzorującą . Zamysł jest taki, że typ ogniw chemicznych w baterii jest dobierany tak by sprostać wymaganiom operacyjnym klienta podczas gdy obudowa i elektronika nie zmieniają. Dostępne warianty chemiczne obejmują: NCM/HC (długie życie), NCM/Ni (niska cena) and LTO (wysoka moc, możliwość szybkiego i częstego doładowywania).

Nazwa Beneficjenta: Impact Clear Power Technology S.A.
Nr umowy: 51_2014_IP122_Public Transport Battery System_E-BUS
Wartość projektu: 2 543 017 €
Kwota dofinansowania: 1 644 188 €
Okres realizacji: III 2015 – XII 2017
Kierownik Projektu: Filip Jankun
Adres: 05-800 Pruszków, Aleje Jerozolimskie 424A
 

Stworzenie uniwersalnej elektronicznej jednostki sterującej dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Nazwa beneficjenta: Impact Clean Power Technology S.A.
Numer umowy: POIG.01.04.00-14-201/12 z dnia 13.12.2012 r.
Wartość projektu: 3 180 643,24 zł
Udział Unii Europejskiej: 2 048 835,44 zł
Okres realizacji: 01.02.2013 r. – 31.10.2015 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej na skalę świata, uniwersalnej, inteligentnej, skalowalnej, elektronicznej jednostki sterującej dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych – Electronic Control Unit, o szerokim spektrum obszarów zastosowań, przy bardzo niskim koszcie wytworzenia dla partii poniżej 100 szt. Projekt zakłada zbudowanie uniwersalnej platformy dla pojazdów typu HEV (pojazdy hybrydowe) i EV (pojazdy elektryczne), implementowanej na różnych etapach rozwoju projektu (np. przez wbudowanie na etapie stworzenia prototypu lub zastąpienie istniejącego już rozwiązania), np. jako moduł realizujący funkcje – DCU (Door Control Unit), pod nadzorem innego komputera pokładowego lub funkcje rozproszonego komputerowego systemu kontroli – DCCS-ECU (Distributed Computer Controlled System-Electronic Control Unit). Przewidziane jest również zastosowanie komputerów ECU, zaprojektowanych specjalnie dla samochodów typu PEV (Plug-in electric vehicle) i PHEV (plug-in hybrid electric vehicle), które umożliwi optymalizację zużycia energii, uzyskanie większych mocy oraz zwiększenie zasięgu podróży pojazdem.

Realizacja projektu obejmuje fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych, zakończonych zastrzeżeniem patentu wynalazku oraz fazę wdrożeniową.

Zarządzanie termiczne modułami bateryjnymi opartymi o ogniwa litowo-polimerowe w celu poprawy sprawności z przeznaczeniem na transport ekologiczny

Wykonawca: Konsorcjum w składzie: Spółka Impact Clean Power Technology S.A., Polska; Spółka Kokam, SIHUNG-CITY, Korea; Nanotechnology Center, Gebze Institute of Technology, Turcja 

Numer umowy: 3/KORANET/2013 z dnia 29.01.2013 r. (zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Spółką Impact Clean Power Technology S.A.) 

Całkowity koszt realizacji projektu: 156 686 € (W Polsce 236 777,42 zł) 

Kwota dofinansowania: 145 349 € (Za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 189 076,92 zł) 

Okres realizacji: 01.01.2013 r. – 31.12.2014 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SIÓDMEGO PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU.

W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone prace związane z optymalizacją zaawansowanych technologii zarządzania termicznego modułami baterii opartymi o ogniwa litowo-polimerowe. W celu osiągnięcia wysokiej wydajności parametrów technicznych produktu zostaną zastosowane zaawansowane układy nadzoru typu BMS oraz rozproszone małe pompy ciepła oparte o ogniwa termoelektryczne umożliwiające zaawansowane zarządzanie termiczne oraz energetyczne ogniwami litowo-polimerowymi. Projekt umożliwi nowe zastosowanie baterii litowo-polimerowych w aplikacjach transportu ekologicznego i odnawialnych źródłach energii oraz dalszy rozwój aplikacji pojazdów elektrycznych, dla których mało wydajne baterie, stanowią obecnie główną barierę rozwoju. Wyniki projektu zostaną skomercjalizowane w produktach firmy ICPT S.A. Realizacja projektu obejmuje fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych, zakończonych zastrzeżeniem patentu wynalazku oraz fazę wdrożeniową. 

Kierownik projektu: dr inż. Bartek Kras, numer telefonu + 48 22 758 68 65, adres: 05-800 Pruszków, Aleje Jerozolimskie 424A

Hybrydowe źródło zasilania elektrycznego urządzeń wspomagających akcje ratownicze i ewakuację

Wykonawca: Konsorcjum w składzie: Impact Clean Power Technology S.A., Akademia Marynarki Wojennej (lider Konsorcjum), Instytut Metali Nieżelaznych.
Numer umowy: DOBR/0061/R/ID2/2012/03 z dnia 20.12.2012 r.
Całkowity koszt realizacji projektu: 3.910.000 zł
Kwota dofinansowania: 3.550.000 zł
Okres realizacji: 20.12.2012 r. – 19.06.2015 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU.

Celem projektu jest stworzenie mobilnego demonstratora systemu zasilania na bazie akumulatorów doładowywanych z alternatywnych źródeł energii oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych możliwości zastąpienia tradycyjnego, przenośnego spalinowego zespołu prądotwórczego hybrydowym układem źródeł prądu zdolnym do zasilania środków wspomagających akcje ratownicze i ewakuacyjne. System będzie składał się z przenośnych modułów baterii o dedykowanej konstrukcji elektrycznej i mechanicznej, umożliwiających ich łączenie oraz modułu mobilnego, kompatybilnego mechanicznie i elektrycznie z modułami przenośnymi, zapewniającego uzyskanie dużej mocy oraz doładowywanie systemu z alternatywnych źródeł energii. Zakłada się, że moc urządzenia osiągnie poziom 100 – 500 W (dla urządzeń przenośnych) i 500 – 2000 W (dla urządzeń mobilnych), zgodny z założeniami przyjętymi w ramach NATO Research and Technology Organisation w trakcie prac panelu 173 Sensors & Electronics Technology (Fuel Cells and Other Emerging Manportable Power Technologies for NATO Warfighter), napięcia urządzenia będą zgodne ze standardami 230 V AC oraz 12/24 DC. Realizacja projektu obejmuje fazę badań naukowych oraz prac rozwojowych. W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną badania demonstratora w warunkach operacyjnych, które pozwolą określić kierunki prac nad nowoczesnymi źródłami prądu i systemami zarządzania energią dla zastosowań militarnych.

Kierownik projektu: inż. Marcin Szczerbaczuk,
numer telefonu + 48 227586865, adres: 05-800 Pruszków, Aleje Jerozolimskie 424A

Efektywny kosztowo system zarządzania bateriami wysokiego napięcia następnej generacji

Partnerzy projektu: AVL List GmbH, Niemcy, Koordynator Ideas&Motion; S.r.I., Włochy Fraunhofergesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung E.V, Niemcy Infineon Technologies Austria AG, Austria Impact Clean Power Technology S.A., Polska KEMET ELECTRONICS ITALIA SRL, Włochy Chemnitzer Werkstoffmechanik GmbH, Niemcy
Numer umowy:Umowa o dofinansowanie nr 608988 z dnia 23.09.2013 r.
Całkowity koszt realizacji projektu:2 154 868,53 zł
Kwota dofinansowania:1 624 468,19 zł
Okres realizacji:01.10.2013 r. – 31.12.2016 r.

PROJEKT OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE W RAMACH SIÓDMEGO PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ (FP7/2007-2013)

Projekt INCOBAT skupia się wokół baterii HV i jej systemu zarządzania. Działanie tych elementów przekłada się na koszty oraz osiągi pojazdu elektrycznego. Stąd, celem INCOBATu jest dostarczenie innowacyjnego, wydajnego systemu zarządzania baterią HV następnej generacji. Korzystając z badań prowadzonych w poprzednich projektach i rozszerzając ich zakres INCOBAT proponuje platformę koncepcyjną dla osiągnięcia redukcji kosztów, ograniczenia złożoności oraz zwiększenia niezawodności, adaptacyjności i wydajności energetycznej. Konsorcjum pod przewodnictwem AVL składa się z następujących firm: Infineon (Niemcy, Austria), Ideas&Motion; (Włochy), Fraunhofer (Austria, Niemcy), KEMET (Włochy), Impact Clean Power Technology (Polska) oraz Chemnitzer Werkstoff Mechanik (Niemcy).

Kierownik projektu (ICPT): mgr inż. Sławomir Stankiewicz,
Numer telefonu: + 48 22 758 68 65, adres: 05-800 Pruszków, Aleje Jerozolimskie 424A

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Wykonawca: Impact Clean Power Technology S.A.
Numer umowy: 07/MSP/T6 dated 21.02.2014
Łączny koszt realizacji projektu: 21 000 PLN
Wartość funduszu: 21 000 PLN
Okres realizacji: od 01.03.2014 do 01.06.2014 i od 01.09.2014 do 01.12.2014

Niniejszym informujemy, że od 01.03.2014 do 01.06.2014 r. oraz od 01.09.2014 do 01.12.2014 Impact Clean Power Technology S.A. bierze udział w projekcie „VI edycja TEKLA PLUS – Stolica staży”. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie stosowania infrastruktury badawczej oraz kapitału ludzkiego centrów badawczych w celu transferu wiedzy pomiędzy akademickimi instytucjami badawczymi i światem biznesu w Warszawie. Poprawiając umiejętności i stan wiedzy poprzez szkolenia i doradztwo, projekt przygotowuje także pracowników firm do wprowadzania innowacji. Projekt otrzymał finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwantowana dystrybucja energii dla technologii spawania laserowego

Wykonawca – konsorcjum w składzie: European Federation for Welding, Joining and Cutting AISBL (Koordynator), Belgia; Very Important Product Maschinenvertriebs GmbH, Niemcy; HOLO/OR, Izrael; BV Nederlandse Instrumenten Compagnie, Holandia; Impact Clean Power Technology S.A., Polska; Halitic, Finlandia; Graham Engineering Limited, Zjednoczone Królestwo; LULEA Tekniska Universitet, Szwecja; TWI Limited, Zjednoczone Królestwo
Numer umowy: umowa o dofinansowanie nr 606046 z dnia 18.11.2013 r.
Całkowity koszt realizacji projektu:126 664,72 zł
Kwota dofinansowania: 35 738,22 zł
Okres realizacji: 01.11.2013 r. – 31.07.2016 r.

TEN PROJEKT OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW SIÓDMEGO PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE DZIAŁANIA “BADANIA NA RZECZ ZWIĄZKÓW MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Projekt TailorWeld ma na celu zaprojektowanie i demonstrację innowacyjnego systemu spawania laserowego, który wykorzystuje proste i trwałe rozpraszające elementy optyczne by zwiększyć adaptacyjność i uprościć zastosowanie spawu laserowego pokonując w ten sposób podstawową barierę dostępu dla znacznej ilości monterów z małych i średnich firm. Większość istniejących laserów jest wyposażona w konwencjonalną głowicę lub w skaner galwanometryczny 2D – oba te rozwiązania zapewniają „standardową” Gaussowską lub „cylindryczną” dystrybucję energii na przedmiocie obróbki. Jednakże, takie względnie uproszczone rozmieszczenie energii okazuje się nie być odpowiednim w przypadku wielu zastosowań. Konieczna jest znajomość spawu laserowego w celu wypracowania dopuszczalnych parametrów obróbki. Spaw laserowy z zastosowaniem dopasowanej dystrybucji energii wytworzonej przy pomocy skanera galwanometrycznego jest realny, lecz technologia ta nie jest opłacalna. Rozpraszające elementy optyczne są solidnym i prostym narzędziem umożliwiającym wygenerowanie (niemalże) nieskończonych możliwości rozłożenia energii w sposób dostosowany do potrzeb.

Kierownik projektu: dr inż. Bartek Kras
numer telefonu + 48 22 758 68 65, adres: 05-800 Pruszków, Aleje Jerozolimskie 424A

Duże magazyny energii elektrycznej współpracujące z odnawialnymi źródłami energii

Nazwa beneficjenta: Impact Clean Power Technology S.A.
Numer umowy:GEKON1/O2/213518/37/2015 z dnia 5.03.2015 r.
Wartość projektu: 6 799 639,00 zł.
Udział Unii Europejskiej/kwota dofinansowania: 5 223 493,00 zł.
Okres realizacji:od 1.10.2014 r. do 31.09.2016 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Celem głównym projektu jest wprowadzenie do produkcji dwóch innowacyjnych grup magazynów energii elektrycznej przeznaczonych do współpracy z Odnawialnymi Źródłami Energii w zdecentralizowanych sieciach wytwórczych. Pierwsza grupa (A) magazynów przeznaczona będzie do współpracy z dużymi instalacjami OZE, natomiast druga grupa (B) umożliwiała będzie magazynowanie energii bezpośrednio u indywidualnych odbiorców (gospodarstwa domowe ).

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie fazy badawczej, złożonej z badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz fazy wdrożeniowej.

Realizacja fazy badawczej doprowadzi do opracowania założeń technologicznych oraz wytworzenia prototypów szafowych systemów akumulatorowych dla dwóch docelowych grup produktowych, odpowiednio – dla grupy A (Systemy dużej mocy i pojemności, powyżej 1MWh) oraz dla grupy B (mniejsze modułowe systemy bateryjne o mocy do 50 kWh). W ramach fazy badawczej zostaną przeprowadzone badania przemysłowe obejmujące testy wydajnościowe, termiczne oraz mechaniczne pojedynczych cel, modułów oraz szaf bateryjnych. Prace rozwojowe prowadzone będą w zakresie projektu mechanicznego, elektrycznego elektronicznego oraz oprogramowania pojedynczych modułów oraz szaf bateryjnych.

Realizacja fazy wdrożeniowej doprowadzi do budowy oraz wyposażenia zakładu produkcyjnego (m.in. w zaplecze produkcyjne, linię montażową oraz laboratorium jakości), przeznaczonego do produkcji obydwu grup systemów magazynowania energii elektrycznej.

Powstałe w wyniku realizacji projektu dwa systemy magazynowania energii elektrycznej będą zbudowane w oparciu o ogniwa litowo-polimerowe. Technologia ta pozwoli na uzyskanie dużej gęstości magazynowanej energii oraz znacząco zwiększy żywotność oferowanych rozwiązań.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Biczel,
numer telefonu + 48 22 758 68 65, adres: 05-800 Pruszków, Aleje Jerozolimskie 424A

Scroll to Top
Przewiń do góry

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Klikając „Akceptuj” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności w serwisie na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Polityką prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close