Impact Clean Power Technology

DOŁĄCZ

DO NAS

Kariera

Lokalizacja Pruszków:

 • Specjalista ds Trade Finance
 • Specjalista ds rekrutacji
 • Inżynier testów funkcjonalnych i systemowych
 • Inżynier testów - programista Python
 • Programista Embedded
 • Specjalista ds Lean
 • Programista LabView
 • Inżynier Programista
 • Inżynier Systemów Bateryjnych
 • Inżynier elektryk
 • Inżynier elektronik
 • Specjalista ds HR
 • Moderator FMEA
 • Inżynier Systemów ESS
 • Inżynier Konstruktor
 • Inżynier Programista ESS
 • Inżynier ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego
 • Specjalista ds. logistyki
 • Inżynier Konstruktor - mechanik
 • Inżynier Elektronik
 • Specjalista ds. obsługi klienta
 • Inżynier Serwisu
 • Specjalista ds. sprzedaży systemów ESS
 • Inżynier Mechanik
 • Inżynier Jakości
 • Specjalista ds. Inzynierii Produktu
 • Staż studencki

Specjalista ds Trade Finance

Jesteśmy liderem w obszarze elektromobilności w Polsce i na świecie. Specjalizujemy się w produkcji systemów bateryjnych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkujemy również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego.

Zakres zadań:

 • aktywne poszukiwanie nowych źródeł finansowania
 • wsparcie w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego pod realizowane przez spółki zależne kontrakty , analiza oraz rekomendacja dla kontraktów realizowanych, planowanych do realizacji przez Spółkę/ spółki zależne
 • składanie wniosków oraz prowadzenie procesu pozyskiwania produktów Trade Finance, w tym:  gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych dla kontraktów zagranicznych
 • analiza finansowa kontrahentów, oraz rekomendacja warunków współpracy
 • zabezpieczenie ryzyka walutowego i stopy procentowej
 • monitoring limitów i kowenantów finansowych
 • identyfikacja ryzyk finansowych  i wsparcie przy negocjacjach  warunków finansowych  w  umowach zakupu i sprzedaży
 • wspieranie spółek zależnych w budowaniu Trade Finance, dzielenie się wiedzą
 • udział w pozyskiwaniu dotacji i dofinansowań
 • monitoring należności kontraktowych, a w razie konieczności podejmowanie działań negocjacyjnych
 • wsparcie przy negocjacji umów z instytucjami finansowymi
 • przygotowywanie analiz finansowych i raportów

Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse, controlling, ekonomia)
  • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w obszarze finansowania transakcji międzynarodowych,  w tym pozyskiwaniu finansowania obrotowego, leasingowego i projektowego/inwestycyjnego
  • bardzo dobra znajomość rynku finansowego i produktów finansowania handlu
  • bardzo dobra umiejętność obsługi programu MS Excel
  • znajomość programu Impuls (mile widziana)
  • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • wysoko rozwinięte zdolności negocjacyjne
  • sumienność i dokładność

Co otrzymasz w zamian:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i motywujące dodatki (Multisport, Medicover, ZFŚS)
 • Owocowe wtorki
 • Imprezy integracyjne
  Szkolenia podnoszące kwalifikacje,
 • Pracę w zgranym zespole, w atmosferze wsparcia i współpracy

Specjalista ds rekrutacji

Jesteśmy liderem w obszarze elektromobilności w Polsce i na świecie. Specjalizujemy się w produkcji systemów bateryjnych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkujemy również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego.

Zakres zadań:

 • Samodzielne prowadzenie procesów rekrutacyjnych na stanowiska niższego i średniego szczebla
 • Aktywne poszukiwanie nowych kandydatów za pośrednictwem narzędzi rekrutacyjnych i mediów społecznościowych (LinkedIn, Uczelnie wyższe, szkoły zawodowe);
 • Zarządzanie pełnym cyklem życia procesu rekrutacyjnego poprzez wszystkie jego etapy (pozyskiwanie kandydatów, ocena potrzeb, przygotowywanie ogłoszeń, rozmowy kwalifikacyjne, negocjowanie ofert i ich zamykanie).
 • Przyciąganie utalentowanych kandydatów, skuteczne wykorzystanie wszystkich kanałów pozyskiwania kandydatów
 • Budowanie bazy różnorodnych talentów z wykorzystaniem m.in. LinkedIn i Programu Poleceń Pracowniczych
 • Raportowanie wyników prowadzonych działań rekrutacyjnych
Wymagania

 • Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Praktyczna znajomość efektywnych metod pozyskiwania kandydatów;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
 • Pracowitość i umiejętność organizacji pracy własnej;
 • Aktywność w podejmowaniu działań, poszukiwaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań;
 • Wysokie umiejętności interpersonalne;
 • Umiejętność pracy w zespole;

Mile widziane:

Doświadczenie zawodowe w bezpośrednim wyszukiwaniu kandydatów metodami direct search

Co otrzymasz w zamian:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i motywujące dodatki (Multisport, Medicover, ZFŚS)
 • Owocowe wtorki
 • Imprezy integracyjne
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje,
 • Pracę w zgranym zespole, w atmosferze wsparcia i współpracy

Inżynier testów funkcjonalnych i systemowych

Jesteśmy liderem w obszarze elektromobilności w Polsce i na świecie. Specjalizujemy się w produkcji systemów bateryjnych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkujemy również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego.

Zakres zadań:

 • Analiza wymagań projektowych, definiowanie przypadków testowych,  przeprowadzanie testów, dokumentacja.
 
Wymagania
 
 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane dziedziny: informatyka , elektronika, automatyka i elektrotechnika,
 • umiejętność analitycznego podejścia do systemu,
 • umiejętność projektowania, przeprowadzania i dokumentowania testów,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
  znajomość systemów kontroli wersji Subversion i/lub Git,
 • podstawowa wiedza z zakresu inżynierii testów,
 • podstawowa umiejętność czytania schematów elektronicznych/elektrycznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
Twoim dodatkowym atutem będą:

 • podstawowa wiedza z zakresu inżynierii oprogramowania (cykl życia oprogramowania, TDD, Agile),
 • znajomość standardów / doświadczenie z branży motoryzacyjnej ( Automotive SPICE, ISO26262),
 • doświadczenie w testowaniu i/lub automatyzacji testów urządzeń z wbudowanym oprogramowaniem
 • znajomość narzędzi diagnostycznych magistrali CAN (np. Vector CANalyzer, Vector CAPL,  Pcan )
 • doświadczenie w pracy z Jira, Confluence,
 • umiejętność tworzenia aplikacji GUI na PC (np. .Net, Qt).
 • znajomość języków skryptowych (np. Python),
 • znajomość dodatkowych języków obcych.
 
 • Co otrzymasz w zamian:

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • owoce
 • firmowa drużyna sportowa
 • program rekomendacji pracowników
 • ZFŚS
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • grupy sportowe-piłka nożna, kolarstwo, wioślarstwo, bieganie
 • becikowe

Inżynier testów - programista Python

Jesteśmy liderem w obszarze elektromobilności w Polsce i na świecie. Specjalizujemy się w produkcji systemów bateryjnych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkujemy również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego.

Zakres zadań:

 • Definiowanie przypadków testowych, implementacja testów automatycznych, przeprowadzanie testów, dokumentacja.naliza wymagań projektowych, 
 • Aktywny udział w rozwoju środowiska testowego( analiza/zbieranie wymagań, projektowanie, implementacja, uruchamianie /testowanie, utrzymanie).
 
Wymagania
 
 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane dziedziny: informatyka , elektronika, automatyka i elektrotechnika,
 • umiejętność programowania w języku Python, 
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
  znajomość systemów kontroli wersji Subversion i/lub Git,
 • podstawowa wiedza z zakresu inżynierii oprogramowania (cykl życia oprogramowania, TDD, Agile),
 • podstawowa wiedza z zakresu inżynierii testów,
 • podstawowa umiejętność czytania schematów elektronicznych/elektrycznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Twoim dodatkowym atutem będą

 • znajomość standardów / doświadczenie z branży motoryzacyjnej ( Automotive SPICE, ISO26262),
 • znajomość Robot Framework, technologii baz danych i wielowątkowości
 • doświadczenie w testowaniu i/lub automatyzacji testów urządzeń z wbudowanym oprogramowaniem
 • znajomość narzędzi diagnostycznych magistrali CAN (np. Vector CANalyzer, Pcan )
 • doświadczenie w pracy z Jira, Confluence,
  umiejętność tworzenia aplikacji GUI na PC (np. .Net, Qt).
 • znajomość dodatkowych języków obcych.

  Co otrzymasz w zamian:

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • owoce
 • firmowa drużyna sportowa
 • program rekomendacji pracowników
 • ZFŚS
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • grupy sportowe-piłka nożna, kolarstwo, wioślarstwo, bieganie
 • becikowe

Programista Embedded

Jesteśmy liderem w obszarze elektromobilności w Polsce i na świecie. Specjalizujemy się w produkcji systemów bateryjnych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkujemy również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego.

Zakres zadań:

 • Aktywny udział w pełnym cyklu rozwoju oprogramowania systemów bateryjnych( analiza/zbieranie wymagań, projektowanie, implementacja, uruchamianie /testowanie, utrzymanie)
 • Tworzenie dokumentacji projektowej.
 • Udział w analizie FMEA i przeglądach kodów
Wymagania
 
 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane dziedziny: informatyka przemysłowa, elektronika, automatyka i elektrotechnika,
 • umiejętność programowania mikrokontrolerów w języku C/C++ (bare metal, RTOS), 
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • znajomość systemów kontroli wersji Subversion i/lub Git,
 • podstawowa wiedza z zakresu inżynierii oprogramowania (cykl życia oprogramowania, TDD, Agile),
 • podstawowa umiejętność czytania schematów elektronicznych/elektrycznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. 
Twoim dodatkowym atutem będą

 • znajomość standardów / doświadczenie z branży motoryzacyjnej (MISRA, Automotive SPICE, ISO26262),
 • doświadczenie z mikrokontrolerami firmy NXP (S12 i/lub ARM) i/lub ST (PowerArchitecture)
 • znajomość narzędzi diagnostycznych magistrali CAN (np. Vector CANalyzer, Pcan )
 • doświadczenie z GNU Make i GCC/MinGW,
 • znajomość języków skryptowych (np.Python),
 • doświadczenie w pracy z Jira, Confluence,
 • umiejętność tworzenia aplikacji GUI na PC (.Net, Qt).
 • znajomość dodatkowych języków obcych.

Co otrzymasz w zamian:

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • owoce
 • firmowa drużyna sportowa
 • program rekomendacji pracowników
 • ZFŚS
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • grupy sportowe-piłka nożna, kolarstwo, wioślarstwo, bieganie
 • becikowe

Specjalista ds Lean

Jesteśmy liderem w obszarze elektromobilności w Polsce i na świecie. Specjalizujemy się w produkcji systemów bateryjnych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkujemy również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego.

Zakres zadań:

 • identyfikacja obszarów do poprawy, analiza oraz optymalizacja procesów zgodnie z metodologią Lean Manufacturing i Six Sigma
 • wprowadzanie projektów związanych z ciągłym doskonaleniem i usprawnianiem procesów w obszarze całej Spółki
 • wspieranie działań w zakresie planowania, koordynacji i nadzorowania realizacji działań w obszarze ciągłego doskonalenia oraz wdrażania metodologii i narzędzi w ramach Lean, współpraca z managerami działów
 • wspieranie inicjatywy ciągłego doskonalenia i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem narzędzi z zakresu LEAN, SMED i podobnych
 • tworzenie i nadzorowanie instrukcji pracy i harmonogramów
 • prowadzenie szkoleń z narzędzi Lean oraz kursów Kaizen mających podnosić efektywność w firmie
 • planowanie i przeprowadzaniu lokalnych audytów systemu opartego na LM
 • opracowanie WSM
 • propagowanie kultury ciągłego doskonalenia
 • budowanie i przestrzeganie standardów 5S

  Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 2 lata
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację
 • analityczny sposób myślenia
 • silne umiejętności przywódcze
 • dobra organizacja pracy
 • znajomość procesów produkcyjnych
 • zorientowanie na osiąganie wyznaczonych celó

Co otrzymasz w zamian:

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • owoce
 • firmowa drużyna sportowa
 • program rekomendacji pracowników
 • ZFŚS
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • grupy sportowe-piłka nożna, kolarstwo, wioślarstwo, bieganie
 • becikowe

Programista LabView

Jesteśmy liderem w obszarze elektromobilności w Polsce i na świecie. Specjalizujemy się w produkcji systemów bateryjnych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkujemy również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego.

Zakres zadań:

 • utrzymanie i rozwój testera PCB w środowisku NI LabVIEW
  • tworzenie dokumentacji

  Wymagania:

  • dobra znajomość środowiska NI LabVIEW
  • doświadczenie ze sprzętem pomiarowym NI
  • znajomość podstaw elektroniki

Mile widziane:

• znajomość zagadnień programowania obiektowego
• doświadczenie w tematyce kontrolno-pomiarowej
• doświadczenie z intefejsem CAN
• znajomość instrumentów modułowych PXI, cDAQ

Co otrzymasz w zamian:

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • owoce
 • firmowa drużyna sportowa
 • program rekomendacji pracowników
 • ZFŚS
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • grupy sportowe-piłka nożna, kolarstwo, wioślarstwo, bieganie
 • becikowe

Inżynier Programista

Jesteśmy liderem w obszarze elektromobilności w Polsce i na świecie. Specjalizujemy się w produkcji systemów bateryjnych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkujemy również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego.

Zakres zadań:

 • Projektowanie oprogramowania dla stacjonarnych systemów bateryjnych oraz oprogramowania komponentów używanych w ramach tych systemów.

 • Projektowanie oprogramowania dla stacjonarnych systemów bateryjnych oraz oprogramowania komponentów używanych w ramach tych systemów.

 • Opracowywanie dokumentacji dot. wprowadzonej funkcjonalności w zgodzie ze specyfikacją, wymogami klienta i normami jakościowymi.

 • Analiza i ocena realizowanych rozwiązań software'owych pod kątem: spełnienia wyspecyfikowanej funkcji w świetle obowiązujących norm i wymagań; ryzyka wystąpienia usterek funkcjonalnych w pełnym cyklu życia produktu; minimalizowania kosztów i inwestycji; łatwości diagnostyki funkcjonalnej działania produktu.

 • Monitorowanie i raportowanie postępu przydzielonych zadań i zapewnienie ich terminowej realizacji oraz ostrzeganie w przypadku wystąpienia ryzyka opóźnienia.

 • Przekazanie wyników pracy do archiwum zakładowego.

 • Udział w opracowywaniu uniwersalnych, wewnętrznych norm technicznych tworzenia software opartych na know-how firmy oraz na obowiązujących normach. Stosowanie się do ustalonych zasad i procedur.

 • Proponowanie nowych rozwiązań technicznych, projektowanie funkcjonalności prototypowych.

 • Opracowywanie testów nowych rozwiązań, analiza wyników i raportowanie wniosków.

 • Udział w uruchomieniu prototypów baterii oraz modułów bateryjnych, analiza błędów software'owych oraz implementacja wynikających poprawek.

 • Wsparcie techniczne w procesie ofertowania wyrobów.

 • Analiza przyczyn reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych wyrobów oraz poprawa ich funkcjonalności w celu osiągnięcia wymaganego poziomu jakości.

 • Wprowadzanie zmian z rozeznaniem ich zasadności w kontekście wymogów klienta oraz zgodności z homologacją i innymi certyfikatami.

 • Wsparcie techniczne dla innych obszarów organizacji w ramach software'owej funkcjonalności produktów, ich prawidłowej eksploatacji oraz wymogów jakościowych.

Nasze wymagania
 • Wykształcenie wyższe w zakresie programowania, elektroniki, elektrotechniki lub pokrewne.

 • Biegła znajomość programowania w języku C lub Python, Golang lub podobnych.

 • Doświadczenie w programowaniu systemu Linux.

 • Doświadczenie z kontenerami (Docker, Kubernetes).

 • Znajomość protokołu TCP/IP. DHCP.

 • Znajomość protokołów MODBUS, OPC-UA, MQTT, SMTP.

 • Doświadczenie z REST API.

 • Znajomość rozwiązań dotyczących akwizycji, przetwarzania i prezentacji danych pomiarowych.

 • Doświadczenie w zakresie cybersecurity dla systemów IoT.

 • Biegła znajomość narzędzi wspomagających proces tworzenia oprogramowania.

 • Znajomość narzędzi automatyzujących proces produkcji oprogramowania.

 • Znajomość systemów SoC (Raspberry PI, BeagleBone lub podobnych).

 • Samodzielność i sumienność w wykonywaniu obowiązków.

 • Umiejętność podejmowania decyzji.

 • Komunikatywność.

 • Język angielski na poziomie C1.

 • Minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku.

Co otrzymasz w zamian:

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • owoce
 • firmowa drużyna sportowa
 • program rekomendacji pracowników
 • ZFŚS
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • grupy sportowe-piłka nożna, kolarstwo, wioślarstwo, bieganie
 • becikowe

Inżynier Systemów Bateryjnych

Jesteśmy liderem w obszarze elektromobilności w Polsce i na świecie. Specjalizujemy się w produkcji systemów bateryjnych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkujemy również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego.

Zakres zadań:

 • Udział wykonawczy w wewnętrznych procesach realizacyjnych, niezbędnych do pełnego wywiązywania się Spółki z zakresu prac/dostaw Spółki objętych kontraktem lub projektem, w ramach przyjętego przez Spółkę harmonogramu i budżetu projektu.

 • Realizacja powierzonych projektów i zadań operacyjnych, wynikających z zawartych kontraktów handlowych lub innych projektów Spółki.

 • Współudział w analizach przed umownych Spółki, wykonywanych na etapie uzgodnień zakresu prac i dostaw oraz sporządzania ofert i/lub umów z potencjalnymi kontrahentami.

 • Analiza wykonalności zadań.

 • Identyfikacja zasobów warunkujących wykonanie prac/dostaw.

 • Opracowywanie informacji o parametrach i zasobach (materialnych i niematerialnych) warunkujących realizację projektu.

 • Określanie ryzyk operacyjnych dotyczących obszaru powierzanych zadań.

 • Opracowywanie harmonogramów i budżetów dla prowadzonych projektów.

 • Rzetelność w gospodarowaniu materiałami i usługami nabywanymi oraz wykorzystywanymi w procesie wykonawczym.

 • Zapewnienie jakości i kompletności wykonania powierzonych zadań.

 • Bieżące raportowanie o uwarunkowaniach i postępach w wykonaniu powierzonych zadań.

Nasze wymagania
 • Wykształcenie wyższe w zakresie energoelektroniki, energetyki.

 • Znajomość zagadnień związanych z energetyką odnawialną.

 • Znajomość norm związanych z elektrotechniką, sieciami elektroenergetycznymi.

 • Znajomość konstrukcji falowników napięcia.

 • Umiejętność zarządzania projektami.

 • Umiejętność zarządzania wymaganiami.

 • Samodzielność i sumienność w wykonywaniu obowiązków.

 • Umiejętność podejmowania decyzji.

 • Komunikatywność.

 • Język angielski na poziomie C1.

 • Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku.

Co otrzymasz w zamian:

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • owoce
 • firmowa drużyna sportowa
 • program rekomendacji pracowników
 • ZFŚS
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • grupy sportowe-piłka nożna, kolarstwo, wioślarstwo, bieganie
 • becikowe

Inżynier elektryk

Jesteśmy liderem w obszarze elektromobilności w Polsce i na świecie. Specjalizujemy się w produkcji systemów bateryjnych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkujemy również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego.

Zakres zadań:

 • konstrukcja obwodów elektrycznych baterii,

 • przygotowanie dokumentacji 3D, 2D, instrukcji montażu prototypu, itp.,

 • ścisła współpraca z prototypownią i produkcją oraz z pozostałymi działami R&D,

 • analiza wymogów klienta, określanie warunków brzegowych dla nowych projektów,

 • poszukiwanie i dobór komponentów spełniających wymogi elektryczne,

 • opracowanie programu testów oraz analiza wyników,

 • śledzenie rynku bateryjnego, poszukiwanie nowych rozwiązań.

Nasze wymagania
 • wykształcenie wyższe techniczne z zakresu elektroniki, elektrotechniki, mechatroniki itp.,

 • umiejętność pracy zespołowej, dobra komunikacja interpersonalna,

 • znajomość środowiska Eplan, SolidWorks Electrical lub pokrewnego,

 • umiejętność czytania schematów elektrycznych,

Mile widziane
 • uprawnienia SEP, umiejętność modelowania 3D, znajomość podstaw napędów elektrycznych.

 

Co otrzymasz w zamian:

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • owoce
 • firmowa drużyna sportowa
 • program rekomendacji pracowników
 • ZFŚS
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • grupy sportowe-piłka nożna, kolarstwo, wioślarstwo, bieganie
 • becikowe

Inżynier elektronik

Jesteśmy liderem w obszarze elektromobilności w Polsce i na świecie. Specjalizujemy się w produkcji systemów bateryjnych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkujemy również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego.

Zakres zadań:

 • projektowanie modułów elektronicznych (schematy elektryczne oraz PCB) wchodzących w skład systemów bateryjnych,

 • przygotowywanie dokumentacji 3D, 2D, instrukcji testów, montażu itp.,

 • uruchamianie, badania i rozwój projektowanych modułów elektronicznych,

 • ścisła współpraca z prototypownią i produkcją oraz z pozostałymi działami R&D,

 • analiza wymogów klienta, określanie warunków brzegowych dla nowych projektów,

 • poszukiwanie i dobór komponentów spełniających wymogi termiczne, elektryczne, normatywne itp.

 • opracowywanie programu testów oraz analiza wyników,

 • śledzenie rynku bateryjnego, poszukiwanie nowych rozwiązań,

 • obsługa wewnętrznej bazy danych komponentów elektronicznych.

Nasze wymagania
 • wykształcenie wyższe techniczne z zakresu elektroniki, elektrotechniki, mechatroniki itp.,

 • znajomość zagadnień elektroniki cyfrowej i analogowej,

 • umiejętność pracy z dokumentacją układów i obwodów elektronicznych,

 • umiejętność pracy zespołowej, dobra komunikacja interpersonalna,

 • znajomość środowiska Altium Designer (lub pokrewne) oraz narzędzi do symulacji układów elektronicznych, np. LTSpice,

 • umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie oraz tworzenie dokumentacji.

Mile widziane
 • wiedza z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),

 • umiejętność montażu ręcznego obwodów drukowanych,

 • znajomość rynku dot. obwodów drukowanych oraz komponentów elektronicznych.

 
 

Co otrzymasz w zamian:

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • owoce
 • firmowa drużyna sportowa
 • program rekomendacji pracowników
 • ZFŚS
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • grupy sportowe-piłka nożna, kolarstwo, wioślarstwo, bieganie
 • becikowe

Specjalista ds HR

Jesteśmy liderem w obszarze elektromobilności w Polsce i na świecie. Specjalizujemy się w produkcji systemów bateryjnych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkujemy również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego.

Zakres zadań:

  • Współtworzenie planów rozwoju i realizacja działań szkoleniowych

  • Zarządzanie procesem szkoleń i działaniami rozwojowymi dla wszystkich pracowników

  • Aktualizowanie dokumentcji szkoleniowej

  • Nadzorowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych

  • Prowadzenie efektywnych i jakościowych procesów rekrutacyjnych, przy zapewnieniu odpowiedniego doświadczenia kandydata (candidate experience)

  • Monitoring rynku i trendów w zakresie pozyskiwania talentów, rekomendowanie i wdrażanie zmian podnoszących efektywność procesu i doświadczenia kandydatów

  • Tworzenie zasad i procedur rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej

  • Pomoc w dziale HR pod kątem przygotowywania dokumentacji kadrowej i tworzenia procedur HR

   Wymagania:

   • Minimum 3-letniego doświadczenie na stanowisku w miękkim HR szczególnie w obszarze szkoleń i rekrutacji

   • Znajomość technik rekrutacyjnych

   • Doświadczenia w budowaniu modelu onboardingowego i rozwoju

   • Wykształcenia wyższego kierunkowego

   • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (audyty z klientami zagranicznymi)

   • Mile widziane doświadczenie w branży produkcyjnej

   • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności EXCEL

   • Praktyczna znajomość prawa pracy

   • Dobra znajomość MS Excel

   Co otrzymasz w zamian:

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • owoce
 • firmowa drużyna sportowa
 • program rekomendacji pracowników
 • ZFŚS
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • grupy sportowe-piłka nożna, kolarstwo, wioślarstwo, bieganie
 • becikowe

Moderator FMEA

Jesteśmy liderem w obszarze elektromobilności w Polsce i na świecie. Specjalizujemy się w produkcji systemów bateryjnych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkujemy również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego.

Zakres zadań:

 • Budowanie i motywowanie zespołu interdyscyplinarnego,

 • Koordynowanie pracy zespołu,

 • Przeprowadzanie analizy FMEA,

 • Monitorowanie procesu i produktu po zmianach,

 • Aktualizacja dokumentacji po wystąpieniu problemu,

 • Nadzorowanie i dokumentacja charakterystyk specjalnych.

  Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,

 • Znajomość metodologii FMEA według AIAG i VDA,

 • Znajomość DfMA,

 • Znajomość rysunku technicznego,

 • Znajomość metodologii rozwiązywania problemów 8D,

 • Znajomość Core Tools i CP.

 • Umiejętności interpersonalne, umiejętność prowadzenia dyskusji,

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego technicznego.

  Co otrzymasz w zamian:

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • owoce
 • firmowa drużyna sportowa
 • program rekomendacji pracowników
 • ZFŚS
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • grupy sportowe-piłka nożna, kolarstwo, wioślarstwo, bieganie
 • becikowe

Inżynier Systemów ESS

Jesteśmy liderem w obszarze elektromobilności w Polsce i na świecie. Specjalizujemy się w produkcji systemów bateryjnych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkujemy również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego.

Zakres zadań:

 • Udział wykonawczy w wewnętrznych procesach realizacyjnych, niezbędnych do pełnego wywiązywania się Spółki z zakresu prac/dostaw Spółki objętych kontraktem lub projektem, w ramach przyjętego przez Spółkę harmonogramu i budżetu projektu
 • Realizacja powierzonych projektów i zadań operacyjnych, wynikających z zawartych kontraktów handlowych lub innych projektów Spółki
 • Współudział w analizach przed umownych Spółki, wykonywanych na etapie uzgodnień zakresu prac i dostaw oraz sporządzania ofert i/lub umów z potencjalnymi kontrahentami
 • Analiza wykonalności zadań
 • Identyfikacja zasobów warunkujących wykonanie prac/dostaw
 • Opracowywanie informacji o parametrach i zasobach (materialnych i niematerialnych) warunkujących realizację projektu
 • Określanie ryzyk operacyjnych dotyczących obszaru powierzanych zadań
 • Opracowywanie harmonogramów i budżetów dla prowadzonych projektów
 • Rzetelność w gospodarowaniu materiałami i usługami nabywanymi oraz wykorzystywanymi w procesie wykonawczym
 • Zapewnienie jakości i kompletności wykonania powierzonych zadań
 • Bieżące raportowanie o uwarunkowaniach i postępach w wykonaniu powierzonych zadań

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe w zakresie energoelektroniki, energetyki
 • Znajomość zagadnień związanych z energetyką odnawialną
 • Znajomość norm związanych z elektrotechniką, sieciami elektroenergetycznymi
 • Znajomość konstrukcji falowników napięcia
 • Umiejętność zarządzania projektami
 • Umiejętność zarządzania wymaganiami
 • Samodzielność i sumienność w wykonywaniu obowiązków
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Komunikatywność
 • Język angielski na poziomie C1
 • Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku

  Co otrzymasz w zamian:

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • owoce
 • firmowa drużyna sportowa
 • program rekomendacji pracowników
 • ZFŚS
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • grupy sportowe-piłka nożna, kolarstwo, wioślarstwo, bieganie
 • becikowe

Inżynier Konstruktor

Jesteśmy liderem w obszarze elektromobilności w Polsce i na świecie. Specjalizujemy się w produkcji systemów bateryjnych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkujemy również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego.

Zakres zadań:

 • Opracowywanie konstrukcji mechanicznych stacjonarnych systemów bateryjnych oraz dokumentacji komponentów/produktów w zgodzie ze specyfikacją, wymogami klienta i normami jakościowymi, a także konstrukcyjnymi.
 • Analiza i ocena konstrukcji pod kątem:
  • spełnienia wyspecyfikowanej funkcji w świetle obowiązujących norm,
  • ryzyka wystąpienia usterek w pełnym cyklu życia produktu,
  • minimalizowania kosztów i inwestycji,
  • minimalizowania ryzyka związanego z dostępnością danego komponentu lub materiału,
  • łatwości oraz bezpieczeństwa montażu i organizacji produkcji,
  • łatwości oraz bezpieczeństwa montażu przez instalatora oraz codziennego użytku przez klienta,
  • zapewnienia recyklingu produktu.
 • Monitorowanie i raportowanie postępu przydzielonych zadań i zapewnienie ich terminowej realizacji oraz ostrzeganie w przypadku wystąpienia ryzyka opóźnienia.
 • Przekazanie wyników pracy do archiwum zakładowego.
 • Udział w opracowywaniu uniwersalnych, wewnętrznych norm konstrukcyjnych/technicznych opartych na know-how firmy oraz na obowiązujących normach. Stosowanie się do ustalonych zasad i procedur.
 • Szukanie nowych rozwiązań technicznych i materiałów, projektowanie prototypów, pozyskiwanie alternatywnych rozwiązań od potencjalnych nowych dostawców.
 • Udział w opracowywaniu (bądź opracowywanie) testów nowych produktów i rozwiązań, analiza wyników i raportowanie wniosków.
 • W razie potrzeby, udział w badaniach oraz testach w celu ich weryfikacji.
 • Udział w montażu prototypów baterii oraz modułów bateryjnych, analiza błędów konstrukcyjnych oraz implementacja wynikających poprawek.
 • Wsparcie techniczne w procesie ofertowania wyrobów.
 • Analiza przyczyn reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych wyrobów oraz poprawa ich konstrukcji w celu osiągnięcia wymaganego poziomu jakości.
 • Wprowadzanie zmian z rozeznaniem ich zasadności w kontekście wymogów klienta oraz zgodności z homologacją i innymi certyfikatami.

  Wymagania

 • Wykształcenie wyższe w zakresie budowy maszyn lub konstrukcji mechanicznych
 • Znajomość narzędzi CAD wspomagających projektowanie konstrukcji mechanicznych w szczególności programu SolidWorks.
 • Znajomość norm związanych z konstrukcjami mechanicznymi urządzeń elektroenergetycznych
 • Znajomość konstrukcji elektroenergetycznych szaf rozdzielczych
 • Znajomość zagadnień związanych z konstrukcją urządzeń elektrycznych (odstępy izolacyjne, chłodzenie)
 • Znajomość zagadnień związanych z projektowaniem konstrukcji blachowych
 • Znajomość materiałoznawstwa
 • Znajomość systemu zarządzania dokumentacją PDM
 • Samodzielność i sumienność w wykonywaniu obowiązków
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Komunikatywność
 • Język angielski na poziomie B1
 • Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku konstruktor mechanik

  Co otrzymasz w zamian:
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • owoce
 • firmowa drużyna sportowa
 • program rekomendacji pracowników
 • ZFŚS
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • grupy sportowe-piłka nożna, kolarstwo, wioślarstwo, bieganie
 • becikowe

Inżynier Programista – Systemy ESS

Jesteśmy liderem w obszarze elektromobilności w Polsce i na świecie. Specjalizujemy się w produkcji systemów bateryjnych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkujemy również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego.

Zakres zadań:

 • Projektowanie oprogramowania dla stacjonarnych systemów bateryjnych oraz oprogramowania komponentów używanych w ramach tych systemów.
 • Opracowywanie dokumentacji dot. wprowadzonej funkcjonalności w zgodzie ze specyfikacją, wymogami klienta i normami jakościowymi.
 • "Analiza i ocena realizowanych rozwiązań software'owych pod kątem:
  • spełnienia wyspecyfikowanej funkcji w świetle obowiązujących norm i wymagań,
  • ryzyka wystąpienia usterek funkcjonalnych w pełnym cyklu życia produktu,
  • minimalizowania kosztów i inwestycji,
  • łatwości diagnostyki funkcjonalnej działania produktu."
 • Monitorowanie i raportowanie postępu przydzielonych zadań i zapewnienie ich terminowej realizacji oraz ostrzeganie w przypadku wystąpienia ryzyka opóźnienia.
 • Przekazanie wyników pracy do archiwum zakładowego.
 • Udział w opracowywaniu uniwersalnych, wewnętrznych norm technicznych tworzenia software opartych na know-how firmy oraz na obowiązujących normach. Stosowanie się do ustalonych zasad i procedur.
 • Proponowanie nowych rozwiązań technicznych, projektowanie funkcjonalności prototypowych.
 • Opracowywanie testów nowych rozwiązań, analiza wyników i raportowanie wniosków.
 • Udział w uruchomieniu prototypów baterii oraz modułów bateryjnych, analiza błędów software'owych oraz implementacja wynikających poprawek.
 • Wsparcie techniczne w procesie ofertowania wyrobów.
 • Analiza przyczyn reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych wyrobów oraz poprawa ich funkcjonalności w celu osiągnięcia wymaganego poziomu jakości.
 • Wprowadzanie zmian z rozeznaniem ich zasadności w kontekście wymogów klienta oraz zgodności z homologacją i innymi certyfikatami.
 • Wsparcie techniczne dla innych obszarów organizacji w ramach software'owej funkcjonalności produktów, ich prawidłowej eksploatacji oraz wymogów jakościowych. Wymagania
 • Wykształcenie wyższe w zakresie programowania, elektroniki, elektrotechniki lub pokrewne
 • Biegła znajomość programowania w języku C lub Python, Golang lub podobnych.
 • Doświadczenie w programowaniu systemu Linux
 • Doświadczenie z kontenerami (Docker, Kubernetes)
 • Znajomość protokołu TCP/IP. DHCP
 • Znajomość protokołów MODBUS, OPC-UA, MQTT, SMTP
 • Doświadczenie z REST API
 • Znajomość rozwiązań dotyczących akwizycji, przetwarzania i prezentacji danych pomiarowych
 • Doświadczenie w zakresie cybersecurity dla systemów IoT
 • Biegła znajomość narzędzi wspomagających proces tworzenia oprogramowania
 • Znajomość narzędzi automatyzujących proces produkcji oprogramowania
 • Znajomość systemów SoC (Raspberry PI, BeagleBone lub podobnych)
 • Samodzielność i sumienność w wykonywaniu obowiązków
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Komunikatywność
 • Język angielski na poziomie C1
 • Minimum 5 lat doświadczenia na podobnym
 • Co otrzymasz w zamian:

  • dofinansowanie zajęć sportowych
  • prywatna opieka medyczna
  • owoce
  • firmowa drużyna sportowa
  • program rekomendacji pracowników
  • ZFŚS
  • atrakcyjne warunki zatrudnienia
  • grupy sportowe-piłka nożna, kolarstwo, wioślarstwo, bieganie
  • becikowe

Inżynier ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego

Jesteśmy liderem w obszarze elektromobilności w Polsce i na świecie. Specjalizujemy się w produkcji systemów bateryjnych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkujemy również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego.

Zakres Zadań:

 • realizacja procesów logistycznych,
 • analizowanie i doskonalenie procesów rozwojowych w ścisłej współpracy z zespołem inżynierskim
 • zdefiniowanie i wdrożenie strategii weryfikacji i walidacji bezpieczeństwa systemu
 • dostarczanie danych wejściowych i pomoc w opracowaniu procesu bezpieczeństwa funkcjonalnego i powiązanych działań obejmujących fazę koncepcyjną, rozwój systemu i oprogramowania
 • opracowanie i zdefiniowanie wymagań bezpieczeństwa oraz wsparcie w tworzeniu przypadków testowych i kryteriów walidacji
 • koordynowanie i zarządzanie wymaganiami bezpieczeństwa od klientów i dostawców sterowników BMS
 • tworzenie i utrzymywanie dokumentacji jakości procesu
 • wspieranie zespołów zarządzających i inżynierskich w celu zapewnienia przestrzegania procesu

  Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie informatyki, elektrotechniki, elektroniki
 • 3 letnie doświadczenie w motoryzacji, kolejnictwie, lotnictwie, elektronice w medycynie
 • doświadczenie w zastosowaniu bezpieczeństwa funkcjonalnego w projektach systemów wbudowanych
 • praktyczne doświadczenie z analizą bezpieczeństwa m.in FMEA
 • praktyczna znajomość normy ISO26262 lub EN50128
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Co otrzymasz w zamian:

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • owoce
 • firmowa drużyna sportowa
 • program rekomendacji pracowników
 • ZFŚS
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • grupy sportowe-piłka nożna, kolarstwo, wioślarstwo, bieganie
 • becikowe

Specjalista ds. logistyki

Jesteśmy liderem w obszarze elektromobilności w Polsce i na świecie. Specjalizujemy się w produkcji systemów bateryjnych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkujemy również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego.

Zakres Zadań:
 • realizacja procesów logistycznych,

 • organizacja i koordynowanie transportów zgodnie ze standardami firmy,

 • prawidłowe przygotowanie planowych transportów pod względem dokumentacji ADR,

 • prowadzenie poprawnej dokumentacji związanej z transportem krajowym i zagranicznym, firmami spedycyjnymi i firmami kurierskimi,

 • współpraca z agencjami celnymi w zakresie dotyczącym dostaw importowych i exportowych, opracowanie dokumentacji celnej,

 • realizowanie zleconych wysyłek poprzez firmy kurierskie,

 • logistyka transportu, negocjowanie stawek przewozowych,

 • monitorowanie statusu zleceń i transportów,

 • kontakt z firmami spedycyjnymi,

 • realizacja zleconych zadań związanych z gospodarką materiałową firmy,

 • podejmowanie działań zmierzających do optymalizacji procesów gospodarki materiałowej,

 • współpraca z innymi działami firmy,

 • współpraca z pracownikami magazynu,

 • wykonywanie innych poleceń przełożonego lub członków zarządu.

Wymagania:
 • zaangażowanie,

 • otwartość na współpracę z innymi pracownikami firmy,

 • podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania magazynu oraz BHP,

 • znajomość procedur/dokumentacji związanych z obrotem towaru niebezpiecznego – ADR,

 • znajomość procedur/dokumentacji związanych z wewnątrzwspólnotowym obrotem towaru oraz poza Unią Europejską,

 • znajomość języka angielskiego- min. B1.

Inżynier Konstruktor - mechanik

Jesteśmy liderem w obszarze elektromobilności w Polsce i na świecie. Specjalizujemy się w produkcji systemów bateryjnych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkujemy również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego.

Zakres Zadań:
 • konstrukcja baterii (moduły, układ chłodzenia, struktura nośna – połączenia śrubowe i spawane),

 • przygotowanie dokumentacji 3D, 2D, instrukcji montażu prototypu, itp.,

 • ścisła współpraca z prototypownią i produkcją oraz z pozostałymi działami R&D,

 • analiza wymogów klienta, określanie warunków brzegowych dla nowych projektów,

 • poszukiwanie i dobór materiałów spełniających wymogi termiczne, elektryczne i wytrzymałościowe,

 • opracowanie programu testów oraz analiza wyników,

 • śledzenie rynku bateryjnego, poszukiwanie nowych rozwiązań,

 • obsługa bazy danych PDM.

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budowy maszyn,

 • umiejętność pracy zespołowej, dobra komunikacja interpersonalna,

 • samodzielność na stanowisku pracy i umiejętność podejmowania decyzji,

 • znajomość środowiska SolidWorks, Catia, NX lub pokrewnego.

Mile widziane:
 • wiedza z zakresu termiki, znajomość technologii spawania oraz materiałoznawstwa.

Inżynier Elektronik

Jesteśmy liderem w obszarze elektromobilności w Polsce i na świecie. Specjalizujemy się w produkcji systemów bateryjnych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkujemy również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego.

Zakres Zadań:
 • projektowanie modułów elektronicznych (schematy elektryczne oraz PCB) wchodzących w skład systemów bateryjnych,

 • przygotowywanie dokumentacji 3D, 2D, instrukcji testów, montażu itp.,

 • uruchamianie, badania i rozwój projektowanych modułów elektronicznych,

 • ścisła współpraca z prototypownią i produkcją oraz z pozostałymi działami R&D,

 • analiza wymogów klienta, określanie warunków brzegowych dla nowych projektów,

 • poszukiwanie i dobór komponentów spełniających wymogi termiczne, elektryczne, normatywne itp.,

 • opracowywanie programu testów oraz analiza wyników,

 • śledzenie rynku bateryjnego, poszukiwanie nowych rozwiązań,

 • obsługa wewnętrznej bazy danych komponentów elektronicznych.

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne z zakresu elektroniki, elektrotechniki, mechatroniki itp.,

 • znajomość zagadnień elektroniki cyfrowej i analogowej,

 • umiejętność pracy z dokumentacją układów i obwodów elektronicznych,

 • umiejętność pracy zespołowej, dobra komunikacja interpersonalna,

 • znajomość środowiska Altium Designer (lub pokrewne) oraz narzędzi do symulacji układów elektronicznych, np. LTSpice,

 • umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie oraz tworzenie dokumentacji.

 

Mile widziane:
 • wiedza z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),

 • umiejętność montażu ręcznego obwodów drukowanych,

 • znajomość rynku dot. obwodów drukowanych oraz komponentów elektronicznych.

Specjalista ds. obsługi klienta

Jesteśmy liderem w obszarze elektromobilności w Polsce i na świecie. Specjalizujemy się w produkcji systemów bateryjnych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkujemy również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego.

Zakres Zadań:
 • budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami firmy,

 • wprowadzenie do systemów informatycznych firmy zamówień od klientów,

 • kontakt z innymi działami firmy w sprawach związanych z realizacją zamówień,

 • wystawianie faktur i innych dokumentów niezbędnych do obsługi klientów,

 • robienie korekt (cenowych, wartościowych),

 • przygotowywanie raportów i zestawień sprzedażowych według obowiązujących w firmie procedur,

 • zlecanie transportu,

 • kontakt telefoniczny i mailowy z klientami oraz przedstawicielami handlowymi,

 • obsługa zamówień eksportowych.

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (techniczne będzie dodatkowym atutem),

 • płynna znajomość j. angielskiego (w mowie i piśmie),

 • odpowiedzialność i samodzielność w działaniu,

 • doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,

 • wysokie kompetencje interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność budowania i utrzymywania długotrwałych relacji,

 • doświadczenie w negocjacjach bezpośrednich,

 • zdolność analitycznego myślenia.

 

Inżynier Serwisu

Jesteśmy liderem w obszarze elektromobilności w Polsce i na świecie. Specjalizujemy się w produkcji systemów bateryjnych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkujemy również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego.

Inżynier Serwisu

Miejsce pracy: Pruszków

Zakres Zadań:
 • przeglądy techniczne i uruchomienia bateryjnych systemów zasilania,

 • naprawy, wymiany podzespołów i sprawdzanie poprawności działania systemów bateryjnych,

 • sporządzanie raportów serwisowych z wykonanych prac,

 • obsługa systemu informatycznego w zakresie raportowania działań serwisowych.

Wymagania:
 • podstawowa wiedza z zakresu elektrotechniki, elektroniki analogowej i cyfrowej,

 • wykształcenie techniczne (preferowane kierunki: mechatronika, elektrotechnika, automatyka, elektronika przemysłowa),

 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),

 • prawo jazdy kat. B,

 • samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność w działaniu,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

 • gotowość do częstych wyjazdów i pracy w terenie (również zagranicznych),

 • umiejętność posługiwania się sprzętem pomiarowym tj. cyfrowy miernik uniwersalny, oscyloskop,

 • zdolności manualne.

 • doświadczenie w pracy z magistrala CAN.

Mile widziane:

 • uprawnienia eksploatacyjne SEP do 1 kV,

 • zainteresowania w kierunku elektromobilności,

 • doświadczenie w pracy na stanowisku serwisanta.

Specjalista ds. sprzedaży systemów ESS

Jesteśmy liderem w obszarze elektromobilności w Polsce i na świecie. Specjalizujemy się w produkcji systemów bateryjnych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkujemy również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego.

Specjalista ds. sprzedaży systemów ESS

Miejsce pracy: Pruszków

Zakres Zadań:
 • Realizowanie planów sprzedażowych,
 • Sporządzanie raportów, analiz i prognoz dotyczących sprzedaży,
 • Pozyskiwanie nowych klientów,
 • Analiza zapytań ofertowych,
 • Monitorowanie rynku ESS i OZE – w kontekście możliwości sprzedażowych,
 • Bieżąca analiza sytuacji rynkowej, konkurencji, technologii, dostępnych rozwiązań,
 • Opieka nad przydzielonymi klientami,
 • Przygotowywanie ofert handlowych i udział w ich negocjacjach,
 • Konsultowanie i doradztwo techniczne dla klientów w procesie sprzedaży produktów firmy,
 • Reprezentowanie firmy na zewnątrz tj. u klientów, na konferencjach, targach , itp.,
 • Opracowywanie założeń techniczno-handlowych do ofert ( przy współpracy z działami technicznymi firmy), 
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne lub biznesowe

 • min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku

 • j. angielski poziom zaawansowany

Co otrzymasz w zamian:

 • pracę w jednostce Business Development mającej za zadanie analizę dynamicznie rozwijającego się rynku energii odnawialnej i jej magazynowania

 • ciekawe wyzwania w jednej z najszybciej globalnie rozwijających się branż przemysłowych

 • poznanie najnowszych technologii bateryjnych i ich zastosowań dla potrzeb ESS (Energy Storage Systems)
 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • owoce

 • firmowa drużyna sportowa

 • program rekomendacji pracowników

 • ZFŚS

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia

 • grupy sportowe-piłka nożna, kolarstwo, wioślarstwo, bieganie

 • becikowe

Inżynier Mechanik

Jesteśmy liderem w obszarze elektromobilności w Polsce i na świecie. Specjalizujemy się w produkcji systemów bateryjnych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkujemy również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego.

Inżynier Mechanik
Miejsce pracy: Pruszków

Jeżeli jesteś osobą ambitną, energiczną, poszukujesz ciekawej, rozwojowej pracy w innowacyjnej i dynamicznie rozwijającej się branży elektromobilności, to jest oferta dla Ciebie.

 

Twoje zadania

 • konstrukcja baterii (moduły, układ chłodzenia, struktura nośna – połączenia śrubowe i spawane),przygotowanie dokumentacji 3D, 2D, instrukcji montażu prototypu, itp.,
 • ścisła współpraca z prototypownią i produkcją oraz z pozostałymi działami R&D,
 • analiza wymogów klienta, określanie warunków brzegowych dla nowych projektów,
 • poszukiwanie i dobór materiałów spełniających wymogi termiczne, elektryczne i wytrzymałościowe,
 • opracowanie programu testów oraz analiza wyników,
 • śledzenie rynku bateryjnego, poszukiwanie nowych rozwiązań,
 • obsługa bazy danych PDM.

Twoje kwalifikacje

 • wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budowy maszyn,
 • umiejętność pracy zespołowej, dobra komunikacja interpersonalna,
 • samodzielność na stanowisku pracy i umiejętność podejmowania decyzji,
 • znajomość środowiska SolidWorks, Catia, NX lub pokrewnego,
 • mile widziane: wiedza z zakresu termiki, znajomość technologii spawania oraz materiałoznawstwa.

Co otrzymasz w zamian

 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę w oparciu o umowę o pracę,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej w centrum Medicover,
 • kartę sportową,
 • świadczenia dla pracowników z funduszu socjalnego,
 • możliwość rozwoju w strukturach firmy,
 • niezbędne narzędzia do pracy.

Inżynier Jakości

Jesteśmy liderem w obszarze elektromobilności w Polsce i na świecie. Specjalizujemy się w produkcji systemów bateryjnych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkujemy również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego.

Inżynier Jakości

Miejsce pracy: Pruszków

Zakres zadań:

 • Tworzenie i aktualizacja procedur, instrukcji oraz planów kontroli

 • Przeprowadzanie szkoleń pracowników z zakresu wymagań klienta i procedur/instrukcji wewnętrznych

 • Wykorzystanie technik rozwiązywania problemów (Six Sigma, FMEA, 8D, A3, 5 Why, Ishikawa) w celu odpowiedniej i szybkiej reakcji na występujące wewnętrznie i zewnętrznie problemy jakościowe

 • Analizowanie problemów jakościowych i wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych

 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych procesu, systemu lub produktu

 • Analiza i monitorowanie wskaźników jakościowych

 • Prewencyjne weryfikowanie stabilności procesu przy użyciu narzędzi SPC

 • Udział w tworzeniu i aktualizacji FMEA

 • Opracowywanie i wykonywanie zaawansowanych planów jakości produktu (APQP) dla nowych i istniejących produktów (analiza, wdrożenia, plany kontroli),

 • Zarządzanie i monitorowanie raportów PPAP

 • Nadzór nad spełnianiem wymagań normy IATF 16949

Oczekiwania:

 • Doświadczenie w branży produkcyjnej na podobnym stanowisku minimum 2 lata

 • Wykształcenie wyższe techniczne,

 • Doświadczenie w pracy w procesach produkcyjnych w branży automotive mile widziane,

 • Doświadczenie w pracy z normami jakościowymi ISO 9001,

 • Język angielski na poziomie komunikatywnym,

 • Znajomość IATF 16949.

Co otrzymasz w zamian:

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • owoce

 • firmowa drużyna sportowa

 • program rekomendacji pracowników

 • ZFŚS

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia

 • grupy sportowe-piłka nożna, kolarstwo, wioślarstwo, bieganie

 • becikowe

Specjalista ds. Inzynierii Produktu

Jesteśmy liderem w obszarze elektromobilności w Polsce i na świecie. Specjalizujemy się w produkcji systemów bateryjnych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkujemy również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego.

Specjalista ds. Inzynierii Produktu

Miejsce pracy: Pruszków

Zakres zadań:

 • tworzenie i nadzorowanie dokumentacji technicznej oraz technologicznej

 • inicjowanie nowych rozwiązań usprawniających pracę działu

 • koordynowanie obiegu dokumentacji

 • weryfikowanie poprawności dokumentacji pod względem merytorycznym i formalnym

 • aktualizacja dokumentów w bazach wiedzy /systemach informatycznych

 • przygotowywanie raportów zgodnie z wymaganiami

 • weryfikacja poprawności wprowadzanej dokumentacji do repozytorium

 • szkolenie nowych pracowników z zakresu dokumentacji

 • ścisła współpraca z działem technicznym, produkcyjnym oraz badań i tworzenia systemów

 • współpraca z innymi działami i firmami zewnętrznymi

Wymagania:

 • Wyższe, bądź w trakcie studiów (mile widziane studia techniczne)

 • Umiejętność pracy z dokumentacją projektową (w tym po angielsku)

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

 • Umiejętność sprawnego pisania i redagowania tekstów

 • Dobra znajomość zasad poprawnej polszczyzny oraz edycji tekstu

 • Umiejętność słuchania, podzielność uwagi

 • Kreatywność i umiejętność pozyskiwania informacji i treści

 • Samodzielność w działaniu, systematyczność, dobra organizacja pracy

 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne - komunikatywność, łatwość nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji, elastyczność

Co otrzymasz w zamian:

 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia
 • pracę w oparciu o umowę o pracę
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę
 • kontakt z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi z zakresu elektromobilności
 • pakiet prywatnej opieki medycznej Medicover
 •  

Staż studencki

Jeśli interesuje Cię elektromobilność i chciałbyś rozpocząć karierę w tej branży, Impact Clean Power technology S.A. jest idealnym miejscem dla Ciebie! Jesteśmy światowym liderm w projektowaniu i produkcji baterii litowo jonowych dla transportu oraz magazynów energii. Każdego roku nasi stażyści poznają pracę zespołów inzynierskich, integracyjnych i produkcyjnych. Podczas naszych trzymiesięcznych staży dajemy ich uczestnikom wyjątkową okazję zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności w najbardziej rozwojowej branży na świecie. Najlepsi stażyści mogą liczyć na propozycję pracy w naszej firmie. Do odbycia stażu zapraszamy studentów III, IV i V roku z kierunków związanych z projektowaniem i budową samochodów i maszyn, elektroniką, elektrotechniką, itp. Czekamy na Was!
 
Etapy rekrutacji:
 
1.zebranie i analiza zebranych CV na adres : praca@icpt.pl,
2. zaproszenie wybranych kandydatów na rozmowę,
3. złożenie oferty praktykantowi.
 • niezbędne narzędzia do pracy.
Odtwórz wideo
Przewiń do góry

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Klikając „Akceptuj” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności w serwisie na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Polityką prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close