Projekty rozwojowe

Innowacje

Projekty

Innowacje

Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu w badania rozwojowe opracowaliśmy unikalne i innowacyjne rozwiązania, które później zastosowaliśmy w naszych produktach. Sukces ICPT oparty jest na połączeniu naukowych oraz inżynieryjnych talentach naszych pracowników z ogromną wiedzą jaką budowaliśmy przez lata naszej obecności na rynku.  

zainwestowane w projekty rozwojowe

projektów rozwojowych

partnerów wzięło udział w naszych projektach rozwojowych

patentów i wzorów użytkowych

Nasze

projekty rozwojowe

Development and verification of a new generation trolleybus based on battery and catenary network power supply with a dedicated and adjusted to continuous work energy storage

Project contractors and partners:
Consortium: Solaris Bus & Coach Spółka Akcyjna (project leader) – Impact Clean Power Technology S.A. 

Project Name: TrolBaSi
Contract No: POIR.01.02.00-00-0313/16-00
Projecy value: 11 124 735, 21 PLN
Fund value: 6 226 345,90 PLN
Realisation period: 01.02.2017 r. – 31.07.2019 r.

Project has received funding from European Union’s Regional Development fund 

The project is a part of Operational Programme Smart Growth 2014 – 2020 and sectoral programme „INNOMOTO” as a part of Operation 1.2 „Sectoral R&D Programme” implemented by National Centre for Research and Development. 

The aim of this project is to develop, manufacture and introduce an innovative trolleybus with additional battery supply system of facilitated possibility of continuous ride using energy storage. The designed trolleybus will be equipped with telemetric system enabling an operator the control over energy use of the whole fleet and its optimisation through the possibility of changing a vehicle power source to battery at chosen route sections and during high energy demand on grid e.g. traffic peak hours. The implementation of small yet cutting-edge lithium-titanate battery with water cooling helps reaching estates and places where development of trolleybus traction lines is inviable. In city centres new route possibilities will open as it will be possible to enter areas with no trolleybus infrastructure. 
Overall it will help extend commuting routes and boost trolleybus fleets’ as part of promoting green means of transport. The costly development of new traction has been so far the greatest obstacle for the cities against wider application of trolleybus transport. The solutions offered by this project combined and implemented into one vehicle will account for the first such unique system in the world. 
The project assumes the boost of battery power density, the development of predictively controlled comfort air-conditioning system, and making it possible to control the battery from fleet, and not vehicle, level in order to balance power fluctuations. The supply of vehicle from battery will not constrain its performance parameters. Crucial features of this solution will be modularity and scalability which helps custom a battery system. 

Project Manager: Paweł Irzmański

Algorytm sterowania i sterownik do podnoszenia sprawności hybrydowych systemów zasilania opartych na ogniwach paliwowych z elektrolitem polimerowym w różnych zastosowaniach

Wykonawca: Impact Clean Power Technology S. A.
Partnerzy projektu: Konsorcjum w składzie: Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt e. V.(lider Projektu), Zentrum für Sonnenenrgie und Wasserstoff Forschung Baden – Wüttemberg, PowerCell Deutschland GmbH, Politechnika Gdańska, Impact Clean Power Technology S.A.
Nr umowy: STAIR/6/2016 z dnia 22.12.2016 r.
Wartość projektu: 3 340 117, 96 PLN
Kwota dofinansowania: 3 124 873, 72 PLN
Okres realizacji: 01.11.2016 r. – 31.10.2019 r.

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU I REALIZOWANY W RAMACH: II KONKURSU POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU „STAIR”

Grant no.: 01LX1601

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU MIĘDZYNARODOWEGO „COALA”

Projekt zakłada innowacyjne prace badawcze, których celem jest ułatwienie szerokiego wprowadzenia na rynek technologii ogniw paliwowych z elektrolitem polimerowym (PEMFC). Podczas trwania projektu, zostaną opracowane algorytmy sterowania, magazyn rezerwy mocy oraz sterownik sprzętowy dla systemu z ogniwami PEMFC, których podstawową cechą będzie elastyczność pod względem zastosowania systemu w różnych dziedzinach (napęd samochodowy, elektrownie rozproszone, zasilanie przenośne). Dzięki specjalnym rozwiązaniom stos ogniw PEMFC dowolnej konstrukcji, będzie mógł pracować sprawniej i dłużej bez wymian. Będzie mógł być także wykorzystany w całej gamie zastosowań.

Rezultaty projektu skierowane są do powstającego obecnie przemysłu ogniw PEMFC w państwach Unii Europejskiej, a także w Japonii i Stanach Zjednoczonych.

Kierownik projektu: dr inż. Bartek Kras,
numer telefonu + 48 22 758 68 65, adres: 05-800 Pruszków, Aleje Jerozolimskie 424A

Oficjalna strona projektu: http://coala.zsw-bw.de

E-bus – modułowy system bateryjny z możliwością użycia ogniw o różnym składzie chemicznym do aplikacji w obszarze transportu publicznego do ponownego użycia w aplikacjach stacjonarnych.

Projekt współfinansowany przez europejski Fundusz Strukturalny i Inwestycyjny Horyzont 2020. Projekt będzie będzie realizowany do końca 2017 roku.

Projekt jest prowadzony przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest KIC InnoEnergy. Celem jest opracowanie innowacyjnego modułowego systemu bateryjnego do autobusów elektrycznych, w którym mogą zostać użyte trzy różne chemicznie typy ogniw przy zachowaniu ujednoliconej obudowy i z tą samą elektroniką nadzorującą . Zamysł jest taki, że typ ogniw chemicznych w baterii jest dobierany tak by sprostać wymaganiom operacyjnym klienta podczas gdy obudowa i elektronika nie zmieniają. Dostępne warianty chemiczne obejmują: NCM/HC (długie życie), NCM/Ni (niska cena) and LTO (wysoka moc, możliwość szybkiego i częstego doładowywania).

Nazwa Beneficjenta: Impact Clear Power Technology S.A.
Nr umowy: 51_2014_IP122_Public Transport Battery System_E-BUS
Wartość projektu: 2 543 017 €
Kwota dofinansowania: 1 644 188 €
Okres realizacji: III 2015 – XII 2017
Kierownik Projektu: Filip Jankun
Adres: 05-800 Pruszków, Aleje Jerozolimskie 424A

Stworzenie uniwersalnej elektronicznej jednostki sterującej dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Nazwa beneficjenta: Impact Clean Power Technology S.A.
Numer umowy: POIG.01.04.00-14-201/12 z dnia 13.12.2012 r.
Wartość projektu: 3 180 643,24 zł
Udział Unii Europejskiej: 2 048 835,44 zł
Okres realizacji: 01.02.2013 r. – 31.10.2015 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej na skalę świata, uniwersalnej, inteligentnej, skalowalnej, elektronicznej jednostki sterującej dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych – Electronic Control Unit, o szerokim spektrum obszarów zastosowań, przy bardzo niskim koszcie wytworzenia dla partii poniżej 100 szt. Projekt zakłada zbudowanie uniwersalnej platformy dla pojazdów typu HEV (pojazdy hybrydowe) i EV (pojazdy elektryczne), implementowanej na różnych etapach rozwoju projektu (np. przez wbudowanie na etapie stworzenia prototypu lub zastąpienie istniejącego już rozwiązania), np. jako moduł realizujący funkcje – DCU (Door Control Unit), pod nadzorem innego komputera pokładowego lub funkcje rozproszonego komputerowego systemu kontroli – DCCS-ECU (Distributed Computer Controlled System-Electronic Control Unit). Przewidziane jest również zastosowanie komputerów ECU, zaprojektowanych specjalnie dla samochodów typu PEV (Plug-in electric vehicle) i PHEV (plug-in hybrid electric vehicle), które umożliwi optymalizację zużycia energii, uzyskanie większych mocy oraz zwiększenie zasięgu podróży pojazdem.

Realizacja projektu obejmuje fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych, zakończonych zastrzeżeniem patentu wynalazku oraz fazę wdrożeniową.

 

www.poig.gov.pl
www.mir.gov.pl
www.ncbir.pl

Kierownik projektu: dr inż. Bartek Kras,
numer telefonu + 48 22 758 68 65, adres: 05-800 Pruszków, Aleje Jerozolimskie 424A

Zapytania ofertowe:

System sterowania pojazdami – specyfikacja

Zarządzanie termiczne modułami bateryjnymi opartymi o ogniwa litowo-polimerowe w celu poprawy sprawności z przeznaczeniem na transport ekologiczny

Wykonawca: Konsorcjum w składzie: Spółka Impact Clean Power Technology S.A., Polska; Spółka Kokam, SIHUNG-CITY, Korea; Nanotechnology Center, Gebze Institute of Technology, Turcja
Numer umowy: 3/KORANET/2013 z dnia 29.01.2013 r. (zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Spółką Impact Clean Power Technology S.A.)
Całkowity koszt realizacji projektu: 156 686 € (W Polsce 236 777,42 zł)
Kwota dofinansowania: 145 349 € (Za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 189 076,92 zł)
Okres realizacji: 01.01.2013 r. – 31.12.2014 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SIÓDMEGO PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU.

W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone prace związane z optymalizacją zaawansowanych technologii zarządzania termicznego modułami baterii opartymi o ogniwa litowo-polimerowe. W celu osiągnięcia wysokiej wydajności parametrów technicznych produktu zostaną zastosowane zaawansowane układy nadzoru typu BMS oraz rozproszone małe pompy ciepła oparte o ogniwa termoelektryczne umożliwiające zaawansowane zarządzanie termiczne oraz energetyczne ogniwami litowo-polimerowymi. Projekt umożliwi nowe zastosowanie baterii litowo-polimerowych w aplikacjach transportu ekologicznego i odnawialnych źródłach energii oraz dalszy rozwój aplikacji pojazdów elektrycznych, dla których mało wydajne baterie, stanowią obecnie główną barierę rozwoju. Wyniki projektu zostaną skomercjalizowane w produktach firmy ICPT S.A.

Realizacja projektu obejmuje fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych, zakończonych zastrzeżeniem patentu wynalazku oraz fazę wdrożeniową.

Kierownik projektu: dr inż. Bartek Kras,
numer telefonu + 48 22 758 68 65, adres: 05-800 Pruszków, Aleje Jerozolimskie 424A

Hybrydowe źródło zasilania elektrycznego urządzeń wspomagających akcje ratownicze i ewakuację

Wykonawca: Konsorcjum w składzie: Impact Clean Power Technology S.A., Akademia Marynarki Wojennej (lider Konsorcjum), Instytut Metali Nieżelaznych.
Numer umowy: DOBR/0061/R/ID2/2012/03 z dnia 20.12.2012 r.
Całkowity koszt realizacji projektu: 3.910.000 zł
Kwota dofinansowania: 3.550.000 zł
Okres realizacji: 20.12.2012 r. – 19.06.2015 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU.

Celem projektu jest stworzenie mobilnego demonstratora systemu zasilania na bazie akumulatorów doładowywanych z alternatywnych źródeł energii oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych możliwości zastąpienia tradycyjnego, przenośnego spalinowego zespołu prądotwórczego hybrydowym układem źródeł prądu zdolnym do zasilania środków wspomagających akcje ratownicze i ewakuacyjne. System będzie składał się z przenośnych modułów baterii o dedykowanej konstrukcji elektrycznej i mechanicznej, umożliwiających ich łączenie oraz modułu mobilnego, kompatybilnego mechanicznie i elektrycznie z modułami przenośnymi, zapewniającego uzyskanie dużej mocy oraz doładowywanie systemu z alternatywnych źródeł energii. Zakłada się, że moc urządzenia osiągnie poziom 100 – 500 W (dla urządzeń przenośnych) i 500 – 2000 W (dla urządzeń mobilnych), zgodny z założeniami przyjętymi w ramach NATO Research and Technology Organisation w trakcie prac panelu 173 Sensors & Electronics Technology (Fuel Cells and Other Emerging Manportable Power Technologies for NATO Warfighter), napięcia urządzenia będą zgodne ze standardami 230 V AC oraz 12/24 DC. Realizacja projektu obejmuje fazę badań naukowych oraz prac rozwojowych. W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną badania demonstratora w warunkach operacyjnych, które pozwolą określić kierunki prac nad nowoczesnymi źródłami prądu i systemami zarządzania energią dla zastosowań militarnych.

Kierownik projektu: inż. Marcin Szczerbaczuk,
numer telefonu + 48 227586865, adres: 05-800 Pruszków, Aleje Jerozolimskie 424A

Efektywny kosztowo system zarządzania bateriami wysokiego napięcia następnej generacji

Partnerzy projektu: AVL List GmbH, Niemcy, Koordynator Ideas&Motion; S.r.I., Włochy Fraunhofergesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung E.V, Niemcy Infineon Technologies Austria AG, Austria Impact Clean Power Technology S.A., Polska KEMET ELECTRONICS ITALIA SRL, Włochy Chemnitzer Werkstoffmechanik GmbH, Niemcy
Numer umowy:Umowa o dofinansowanie nr 608988 z dnia 23.09.2013 r.
Całkowity koszt realizacji projektu:2 154 868,53 zł
Kwota dofinansowania:1 624 468,19 zł
Okres realizacji:01.10.2013 r. – 31.12.2016 r.

PROJEKT OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE W RAMACH SIÓDMEGO PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ (FP7/2007-2013)

Projekt INCOBAT skupia się wokół baterii HV i jej systemu zarządzania. Działanie tych elementów przekłada się na koszty oraz osiągi pojazdu elektrycznego. Stąd, celem INCOBATu jest dostarczenie innowacyjnego, wydajnego systemu zarządzania baterią HV następnej generacji. Korzystając z badań prowadzonych w poprzednich projektach i rozszerzając ich zakres INCOBAT proponuje platformę koncepcyjną dla osiągnięcia redukcji kosztów, ograniczenia złożoności oraz zwiększenia niezawodności, adaptacyjności i wydajności energetycznej. Konsorcjum pod przewodnictwem AVL składa się z następujących firm: Infineon (Niemcy, Austria), Ideas&Motion; (Włochy), Fraunhofer (Austria, Niemcy), KEMET (Włochy), Impact Clean Power Technology (Polska) oraz Chemnitzer Werkstoff Mechanik (Niemcy).

Kierownik projektu (ICPT): mgr inż. Sławomir Stankiewicz,
Numer telefonu: + 48 22 758 68 65, adres: 05-800 Pruszków, Aleje Jerozolimskie 424A

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Contractor: Impact Clean Power Technology S.A.
Contract number: 07/MSP/T6 dated 21.02.2014
Total project realisation cost: 21 000 PLN
Fund value: 21 000 PLN
Realisaton period: from 01.03.2014 to 01.06.2014 and from 01.09.2014 to 01.12.2014

We hereby inform that from 01.03.2014 to 01.06.2014 r. and from 01.09.2014 to 01.12.2014 Impact Clean Power Technology S.A. participates in „ VI-th edition of TEKLA PLUS – The Capital of Internship” project. The enterprise is aimed at increasing research infrastructure implementation and the human capital of research centres for the purpose of knowledge transfer between academic research institutions and Warsaw’s business. Improving the skills and knowledge via trainings and consultancy it also prepares company workers to introduce innovation. The project has received funding from the European Social Fund. For further details go to the project’s website www.staze.teklaplus.pl

Kwantowana dystrybucja energii dla technologii spawania laserowego

Wykonawca – konsorcjum w składzie: European Federation for Welding, Joining and Cutting AISBL (Koordynator), Belgia; Very Important Product Maschinenvertriebs GmbH, Niemcy; HOLO/OR, Izrael; BV Nederlandse Instrumenten Compagnie, Holandia; Impact Clean Power Technology S.A., Polska; Halitic, Finlandia; Graham Engineering Limited, Zjednoczone Królestwo; LULEA Tekniska Universitet, Szwecja; TWI Limited, Zjednoczone Królestwo
Numer umowy: umowa o dofinansowanie nr 606046 z dnia 18.11.2013 r.
Całkowity koszt realizacji projektu:126 664,72 zł
Kwota dofinansowania: 35 738,22 zł
Okres realizacji: 01.11.2013 r. – 31.07.2016 r.

TEN PROJEKT OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW SIÓDMEGO PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE DZIAŁANIA “BADANIA NA RZECZ ZWIĄZKÓW MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Projekt TailorWeld ma na celu zaprojektowanie i demonstrację innowacyjnego systemu spawania laserowego, który wykorzystuje proste i trwałe rozpraszające elementy optyczne by zwiększyć adaptacyjność i uprościć zastosowanie spawu laserowego pokonując w ten sposób podstawową barierę dostępu dla znacznej ilości monterów z małych i średnich firm. Większość istniejących laserów jest wyposażona w konwencjonalną głowicę lub w skaner galwanometryczny 2D – oba te rozwiązania zapewniają „standardową” Gaussowską lub „cylindryczną” dystrybucję energii na przedmiocie obróbki. Jednakże, takie względnie uproszczone rozmieszczenie energii okazuje się nie być odpowiednim w przypadku wielu zastosowań. Konieczna jest znajomość spawu laserowego w celu wypracowania dopuszczalnych parametrów obróbki. Spaw laserowy z zastosowaniem dopasowanej dystrybucji energii wytworzonej przy pomocy skanera galwanometrycznego jest realny, lecz technologia ta nie jest opłacalna. Rozpraszające elementy optyczne są solidnym i prostym narzędziem umożliwiającym wygenerowanie (niemalże) nieskończonych możliwości rozłożenia energii w sposób dostosowany do potrzeb.

Kierownik projektu: dr inż. Bartek Kras
numer telefonu + 48 22 758 68 65, adres: 05-800 Pruszków, Aleje Jerozolimskie 424A

Duże magazyny energii elektrycznej współpracujące z odnawialnymi źródłami energii

Nazwa beneficjenta: Impact Clean Power Technology S.A.
Numer umowy:GEKON1/O2/213518/37/2015 z dnia 5.03.2015 r.
Wartość projektu: 6 799 639,00 zł.
Udział Unii Europejskiej/kwota dofinansowania: 5 223 493,00 zł.
Okres realizacji:od 1.10.2014 r. do 31.09.2016 r.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

 

Celem głównym projektu jest wprowadzenie do produkcji dwóch innowacyjnych grup magazynów energii elektrycznej przeznaczonych do współpracy z Odnawialnymi Źródłami Energii w zdecentralizowanych sieciach wytwórczych. Pierwsza grupa (A) magazynów przeznaczona będzie do współpracy z dużymi instalacjami OZE, natomiast druga grupa (B) umożliwiała będzie magazynowanie energii bezpośrednio u indywidualnych odbiorców (gospodarstwa domowe ).

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie fazy badawczej, złożonej z badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz fazy wdrożeniowej.

Realizacja fazy badawczej doprowadzi do opracowania założeń technologicznych oraz wytworzenia prototypów szafowych systemów akumulatorowych dla dwóch docelowych grup produktowych, odpowiednio – dla grupy A (Systemy dużej mocy i pojemności, powyżej 1MWh) oraz dla grupy B (mniejsze modułowe systemy bateryjne o mocy do 50 kWh). W ramach fazy badawczej zostaną przeprowadzone badania przemysłowe obejmujące testy wydajnościowe, termiczne oraz mechaniczne pojedynczych cel, modułów oraz szaf bateryjnych. Prace rozwojowe prowadzone będą w zakresie projektu mechanicznego, elektrycznego elektronicznego oraz oprogramowania pojedynczych modułów oraz szaf bateryjnych.

Realizacja fazy wdrożeniowej doprowadzi do budowy oraz wyposażenia zakładu produkcyjnego (m.in. w zaplecze produkcyjne, linię montażową oraz laboratorium jakości), przeznaczonego do produkcji obydwu grup systemów magazynowania energii elektrycznej.

Powstałe w wyniku realizacji projektu dwa systemy magazynowania energii elektrycznej będą zbudowane w oparciu o ogniwa litowo-polimerowe. Technologia ta pozwoli na uzyskanie dużej gęstości magazynowanej energii oraz znacząco zwiększy żywotność oferowanych rozwiązań.

 

Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Biczel,
numer telefonu + 48 22 758 68 65, adres: 05-800 Pruszków, Aleje Jerozolimskie 424A

Zamówienia

18-07-2018 – zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Nr 3/TrolBaSi/07/2018
Request for proposal No. 3/TrolBaSi/07/2018_ENG

The deadline of offers submission was extended by seven days.

Zapytanie ofertowe Nr 3_TrolBaSi_07_2018_Aneks01

Request of proposal No 3_TrolBaSi_07_2018_ENG_Annex01

 

03-07-2018 – zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Nr 3/TrolBaSi/07/2018
Request for proposal No. 3/TrolBaSi/07/2018_ENG

Impact Clean Power Technology S.A. invites to submitting offers for performance of certified homologation test in compliance with regulations number 10 and 100 required by United Nations ECE/TRANS/WP.29/343 regulation and obtaining of homologation certificate. For more details go to tender offers in attachment.

Zapytanie ofertowe Nr 3_TrolBaSi_07_2018

Request for proposal No. 3/TrolBaSi/07/2018_ENG

 

08-05-2016 – zapytanie ofertowe

Impact Clean Power Technology S.A. invites to submitting offers for performance of certified homologation test in compliance with regulations number 10 and 100 required by United Nations ECE/TRANS/WP.29/343 regulation and obtaining of homologation certificate. For more details go to tender offers in attachment.

Zapytanie ofertowe_1_TrolBaSi_04_2018

Request for proposal

 

 • 04-09-2015 – zapytanie ofertowe

  Firma Impact Clean Power Technology S.A. zaprasza do składania ofert na usługę spawania laserem elementów aluminiowych ogniw litowo-jonowych. Procedura jest realizowana w ramach projektu:Public Transport Battery System_E-BUS BATTERY; Umowa nr: 51_2014_IP122.

  Zapytanie ofertowe KIC 09-2015

   

 • 21-05-2015 – zapytanie ofertoweFirma Impact Clean Power Technology S.A. zaprasza do składania ofert na akumulatory litowo-jonowe, szczegóły znajdują się w załączonych zapytaniach. Procedura jest realizowana w ramach projektu: „Large-capacity energy storage systems cooperating with renewable energy sources” (Duże magazyny energii elektrycznej współpracujące z odnawialnymi źródłami energii); Umowa nr GEKON1/02/213518/37/2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu GEKON – generator koncepcji ekologicznych/ as a part of GEKON Programme.

  Zapytanie ofertowe nr 1

  Zapytanie ofertowe nr 2

   

  19-02-2015

  Firma Impact Clean Power Technology S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę ogniw litowo-jonowych, szczegóły w załączonym zapytaniu. Procedura jest realizowana w ramach projektu: „Big energy storage systems cooperating with renewable energy sources” (Duże magazyny energii elektrycznej współpracujące z odnawialnymi źródłami energii);

  Umowa nr GEKON1/02/213518/37/2015.pdf o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu GEKON – generator koncepcji ekologicznych/ as a part of GEKON Programme.

  16-04-2012

  Firma Impact Clean Power Technology S.A. zaprasza do składania ofert na stworzenie uniwersalnej elektronicznej jednostki sterującej dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych, szczegóły znajdują się w załączonym zapytaniu.

  02-04-2012

  Firma Impact Clean Power Technology S.A. zaprasza do składania ofert na stworzenie uniwersalnej elektronicznej jednostki sterującej dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych, szczegóły znajdują się w załączonych zapytaniach.

Projekty rozwojowe

Napisz do nas

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi rozwiązaniami, które tworzymy z myślą o naszych klientach. Jeżeli masz pytania, a informacje zawarte na stronie nie rozwiały wszystkich Twoich wątpliwości koniecznie napisz do Nas. Z przyjemnością nasi eksperci doradzą i odpowiedzą na każde Twoje pytanie.