Impact Clean Power Technology

Aplikuj na stanowisko

Telefon

(+48) 22 758 68 65

Impact Clean Power Technology S.A.

ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
00-116 Warszawa, Polska

Wypełnij formularz

Dane osobowe

W procesie rekrutacji będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wskazane przez Ciebie w Twoich dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny, zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach, prezentacje) oraz w formularzu aplikacyjnym. Administratorem Twoich danych osobowych jest Impact Clean Power Technology S.A. z siedzibą w Warszawie. Pełne dane rejestrowe administratora dostępne są tutaj.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

1) przeprowadzenia niniejszej rekrutacji
2) przeprowadzenia z Twoim udziałem przyszłych rekrutacji jeśli wyraziłeś na to odrębną zgodę
3) sprawdzenia umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu
stanowisku jeśli zajdzie potrzeba takiej weryfikacji
4) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji

Dane takie jak:

1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) dane kontaktowe wskazane przez Ciebie;
4) wykształcenie;
5) kwalifikacje zawodowe;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
7) inne dane niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku wskazane w ogłoszeniu o pracę; będą przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 22 1 Kodeksu Pracy. Dane niezbędne do zawarcia umowy będącej podstawą współpracy z Tobą (np. oczekiwania finansowe, termin zawarcia umowy, oferta zatrudnienia) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Jeśli podasz nam inne dane, niż powyższe, to poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj” wyrażasz jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez nas dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Podstawą przetwarzania tych danych jest wtedy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Dane zebrane podczas sprawdzania umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku są przetwarzane w naszym uzasadnionym interesie polegającym na weryfikacji czy stanowisko, na które aplikujesz, jest dla Ciebie odpowiednie. Podstawą przetwarzania
tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Czas przetwarzania Twoich danych osobowych różni się w zależności od zakresu i celu, jednakże nie
dłużej, niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane. Szczegółowe informacje dotyczące okresu przetwarzania danych dostępne są tutaj.

Przysługuje Ci prawo do:

1) do dostępu do Twoich danych osobowych,

2) sprostowania danych osobowych,
3) usunięcia danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) przeniesienia danych osobowych do innego administratora

Powyższe żądania można przesłać na adres e-mail: rodo@icpt.pl.
Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych możesz przesłać na adres: rodo@icpt.pl. Możesz się z nami skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych, wysyłając e-mail na adres: rodo@icpt.pl lub pocztą na adres: ul. Świętokrzyska 30 lok. 63 00-116 Warszawa. Pełna informacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych znajduje się tutaj.

Scroll to Top
Przewiń do góry

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Klikając „Akceptuj” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności w serwisie na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Polityką prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close